Topolino Club Nederland

Anno 27-05-1967 te Zoelen

Inlogformulier

Welkom op de website van Topolino Club Nederland                     

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de Topolino Club Nederland  kunt u vinden na inloggen op onze web site onder de knop "Contact"! 

De voorjaarsrit op 4 april a.s. in de omgeving Breda is geannuleerd t.g.v. het Coronavirus. Alle belanghebbenden hebben hier persoonlijk bericht van gekregen middels de clubmail. De rit wordt verplaatst naar voorjaar 2021. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de evenementen commissie Cock Goes. Zijn nummer staat op pagina 2 van ons clubblad ABC.

In het maart nummer van het ABC staat in het schrijven "Van de Voorzitter" dat hij op 2 mei vanaf 09.30 uur een koffieochtend in Guus zijn autobedrijf staat gepland. Door het bekende....virus is ook dit evenement is door maatregelen van de overheid geannuleerd.  

Ten gevolge van het Corona virus en de daarop genomen maatregelen door de regering en RIVM is het hotel / kampeer weekend afgelast. Via de mail is een ieder geïnformeerd. In het ABC kon deze mededeling niet meer geplaatst worden omdat die deze al was gedrukt en verzonden. Informatie over het doorgaan van het federatie evenement in Italië volgt einde week 14 

Sluitingsdata Kopij ABC 2020: 1 maart, 1 juni, 1 september , 1 december