Topolino Club Nederland

Anno 27-05-1967 te Zoelen

Inlogformulier

De Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs, kortweg FEHAC is in 1976 opgericht door een tiental clubs voor klassieke personenauto's als belangenvereniging voor Klassiek rijdend Nederland. De steeds strenger wordende overheidsmaatregelen met betrekking tot het gemotoriseerd verkeer in het algemeen hebben soms juist voor de historische voertuighobby verstrekkende gevolgen. Voorbeelden van dergelijke overheidsmaatregelen zijn Houderschapsbelasting, kentekeneisen, technische eisen bij de APK van voertuigen. invoerrechten en milieueisen. Zowel gezien vanuit de overheid als vanuit het clubcircuit zou het niet prettig zijn als elke club afzonderlijk haar belangen t.a.v. van dit soort regels bij de overheid naar voren zou brengen. Doelstelling van de FEHAC, die overigens bijna volledig op vrijwillige basis functioneert, is dan ook de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van eigenaars en houders van voertuigen, die uit historisch standpunt in stand worden gehouden en al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt (statuten FEHAC). De Topolino Club Nederland is door de FEHAC gemachtigd om zelfstandig taxaties t.b.v. verzekeringsmaatschappijen uit te voeren. Deze machtiging is 5 jaar geldig en wordt op basis van kenniservaring volgens voorschriften van de FEHAC verstrekt. 
FEHAC logo